Dostopnost - IntoKildare

Strateška prednostna naloga 4: Okrepitev povezljivosti in dostopnosti destinacij

Ukrep 15: Spodbujanje sprejemanja načel univerzalnega oblikovanja

Sprejetje načel univerzalne zasnove (tj. omogočanje dostopnosti turističnih znamenitosti, nastanitev in storitev vsem) bo omogočilo širšemu krogu ljudi, da uživajo v turistični izkušnji v Kildareju. To vključuje mlade, starejše in tiste z različnimi sposobnostmi. Nova in obstoječa turistična podjetja se bodo spodbujala, da pri razvoju in delovanju svojih podjetij sprejmejo načela univerzalnega oblikovanja in starosti prijaznega oblikovanja.

 

Into Kildare bo sodeloval z omrežjem County Kildare Access Network in Svetom okrožja Kildare, da bi spodbudil turistična podjetja, da sprejmejo načela univerzalnega oblikovanja.